Federasyon Hakkında

Günümüzde hızla gelişen sivil toplum kuruluşları, her şeyi devletten beklemeden, temsil ettikleri farklı çıkarlar, ilgi alanları ve hedefler için yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde örgütlenmektedir. Böylelikle, kitlelerin talepleri daha güçlü bir şekilde dile getirilmektedir. Sivil toplum örgütleri mensupları, devletin sorumluluklarını paylaşan bilinçli ve çağdaş insanı temsil etmektedir. Sivil toplum; kamu bilincinin gelişebildiği, demokratik katılıma imkan veren ve iletişime açık bir alandır. Bu örgütler aracılığla yapayalnız yaşayan insanlar hem temsiliyet konusunda hem de düşündüklerini hayata geçirme konusunda önemli bir kurumsal güç oluşturma fırsatı bulurlar.
Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu; kurulmuş veya kurulacak dernekler arasında insan hakları, laik, demokratik ve cumhuriyet değerleri, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda bilgi birikimi paylaşmak ve arttırmak, derneklerin temel ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve iletişimi sağlamak, üye dernekler ile üye dernek üyelerinin eğitimleri başta olmak üzere, dünyada ve ülkemizdeki bütün alanlarda gelişmeleri takip etmek, üye dernekleri bu konularda bilgilendirmek, ve uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak bu alanlarla sınırlı olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal bilinci oluşturmak hedefindedir.
Federasyon; Giresun ve Giresunluların bütün yönleriyle tanıtımını sağlamak, sosyal kültürel ve ekonomik değerlerini öne çıkarmak, Giresun’un kalkınması, yurt içinde ve dışındaki bütün Giresunlular arasında dayanışmayı sağlayacak sosyal ve kültürel girişime öncü olmak ve birleştirici, yapıcı, insan haklarına saygılı, üretken, öngörülü, güven verici, ufku geniş insanların doğup büyüdüğü çağdaş bir Giresun imajı yaratmaya çalışmak bölgenin tanıtımı kapsamında yerel ve merkezi yönetim ile işbirliği ve eşgüdüm içinde merkez, ilçeler, belde ve köylerde, festival, şenlik ve organizasyonlar düzenlemek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.
Misyonumuz
Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak, sivil topluma rehberlik ederek ortak akla ulaşmak, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğrenen ve paylaşan bir kuruluş haline gelmektir.
Vizyonumuz
Paylaşımla toplumun hayatını kolaylaştıran, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek, insan odaklı etkin faaliyetleri önceleyen, alanında örnek bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.